Χρυσό Βραβείο Γεύσης 2009
Χρυσό Βραβείο Γεύσης 2009
από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειακής Ανάπτυξης για το
προϊόν

Φέτα Π.Ο.Π. Προβογάλ
Χρυσό Βραβείο Γεύσης 2009
Χρυσό Βραβείο Γεύσης 2009
από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειακής Ανάπτυξης για το
προϊόν

Τυρί Κατσικίσιο Προβογάλ
Χρυσό Βραβείο Γεύσης 2009
Χρυσό Βραβείο Γεύσης 2009
από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειακής Ανάπτυξης για το
προϊόν

Ανθότυρο Προβογάλ
Χάλκινο Βραβείο Γεύσης 2009
Χάλκινο Βραβείο Γεύσης 2009
από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειακής Ανάπτυξης για το
προϊόν

Μανούρι Π.Ο.Π. Προβογάλ
Χάλκινο Βραβείο Γεύσης 2007
Χάλκινο Βραβείο Γεύσης 2007
από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειακής Ανάπτυξης για το
προϊόν

Τυρί Κατσικίσιο Προβογάλ